Disclaimer

Deze website is een uitgave van Verweij Advocaten te Nijmegen en louter bedoeld om bezoekers te informeren over het kantoor, de advocaten en de praktijkgebieden waarin de advocaten werkzaam zijn.

Alle inhoud op deze website – waaronder teksten, logo’s, foto’s en illustraties – is (intellectueel) eigendom van Verweij Advocaten, of van rechthebbende derden die aan Verweij Advocaten toestemming voor gebruik op deze website hebben gegeven. Duplicatie hiervan, op welke wijze ook en voor welk doel ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Verweij Advocaten c.q. rechthebbende derden.

Ofschoon deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan het zijn dat zij onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie bevat. Bovendien kan de informatie op deze website voortdurend veranderen. U kunt aan de informatie op deze website dan ook geen enkel recht ontlenen.

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Verweij Advocaten kan niet instaan voor de inhoud noch voor de werking van deze externe websites.

Als u een klacht heeft over deze website of de verstrekte informatie daarop, kunt u deze mailen naar: info@verweijadvocaten.nl

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.