Een giftige sigaar uit eigen doos

13 dec, 2017

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). De ondernemers met een eigen bv gaan meer in plaats van minder belasting betalen over winsten uit het verleden die zij in hun bedrijf hebben laten zitten.

De vennootschapbelasting (vpb) wordt verlaagd van 25% naar 21% en van 20% naar 16% voor winsten tot €200.000. Daartegenover staat een belastingverhoging voor dga’s. Die gaan 28,5% in plaats van 25% aanmerkelijk belang heffing (AB-heffing) betalen over winsten die zij krijgen uitgekeerd.

Het afschaffen van de dividendbelasting heeft tot gevolg dat de voorheffing van 15% verdwijnt en het gehele bedrag van de winstuitkering via de AB-heffing in de aangifte inkomstenbelasting wordt afgedragen.

Als deze regeling wordt ingevoerd moet in 2020 27,3% belasting worden betaald en vanaf 2021 28,5% in plaats van de huidige 25%. De belasting op bestaande winstreserves stijgt met 3,5%.

Auteur:
Roland Verweij

Mail Roland
Bel: 06 55 750 543
06 55 750 543
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag