Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid bij hypotheek

13 jul, 2018

Na een echtscheiding wordt de voormalige echtelijke woning soms toegescheiden aan een van de partners die in de woning blijft wonen. In dergelijke gevallen weigert de bank vaak medewerking te verlenen aan ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner die uit de woning vertrekt. Deze partner blijft dan aansprakelijk voor de hypotheek van de woning. Een zeer onwenselijke situatie.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is een wijziging van de hypotheekovereenkomst waarvoor de instemming van alle contractspartijen nodig is. De bank mag weigeren de vertrekkende partner te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Tenzij dit niet redelijk en billijk, onaanvaardbaar is.

Onlangs heeft de geschillencommissie in een specifieke geval overwogen dat in deze specifieke situatie het belang van de consument zeer zwaarwegend is, terwijl de belangen van de bank niet ernstig worden geschaad. In deze situatie is de weigering van de bank om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Auteur:
Hester Wolfs

Mail Hester
Bel: 06 14 67 90 54
06 14 67 90 54
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag