Direct juridische hulp nodig? Klik hier! of bel 024-3243709

Gezondheidsrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt? Verweij heeft de juiste specialisten voor u.

Problemen met zorgverzekeraars over vergoedingen, interne conflicten binnen het bestuur van de maatschap, medisch tuchtrecht. Als particulier mag u verwachten dat de kwaliteit van de aangeboden zorg goed wordt bewaakt. Als zorgverlener kunt u te maken krijgen met de hedendaagse claimcultuur en juridische steekspellen tussen bijvoorbeeld maatschappen onderling. Doordat er zoveel partijen werkzaam zijn in de zorg, is het Gezondheidsrecht complex en breed. Verweij Advocaten heeft door de jaren heen een grondige deskundigheid opgebouwd en kan u derhalve prima bijstaan bij al deze ingewikkelde juridische vraagstukken. Ook bij het rechtsgebied overschrijdende zaken, waarbij bijvoorbeeld het strafrecht en burgerlijk recht een rol spelen.

Wij hebben onder andere ruime ervaring met het ondernemerschap in de zorg en wij behandelen ook regelmatig medische aansprakelijkheidsclaims. We kunnen de belangen behartigen van alle partijen: patiënten, instellingen en bedrijven. Selecteer rechts uw advocaat indien u direct bekwame juridische hulp wenst. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van juridische kwesties waarmee wij regelmatig onze cliënten bijstaan:

  • Wilt u schadevergoeding, omdat u het slachtoffer bent geworden van een medische fout?
  • Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar, omdat deze een behandeling of medicijn niet vergoedt?
  • Is er sprake van een intern conflict binnen het bestuur van de zorginstelling of binnen de maatschap?
  • Wilt u een klacht indienen bij het tuchtcollege tegen een hulpverlener? Of is er juist een klacht tegen u ingesteld door een cliënt of patiënt?
  • Wordt uw zorginstelling geconfronteerd met handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
  • Is volgens u onrechtmatige dwang toegepast bij uzelf in een psychiatrische instelling?
  • Vermoedt u dat het beroepsgeheim door uw hulpverlener of ondersteunend personeel is geschonden?

 

Medisch tuchtrecht

Het tuchtrecht biedt de mogelijkheid om artsen en andere zorgverleners een maatregel op te leggen indien zij onzorgvuldig hebben gehandeld of kwalitatief slechte zorg hebben geleverd. Het tuchtrecht beoogt immers de kwaliteit van de zorg te beschermen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij een onjuiste diagnose, een medische fout, schending van het beroepsgeheim of het onjuist declareren van rekeningen bij de ziektekostenverzekeraar. Het tuchtrecht geldt voor de volgende acht beroepen: arts, fysiotherapeut, tandarts, psychotherapeut, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, verloskundige en verpleegkundige.

Indien u een klacht heeft tegen een van deze acht beroepsbeoefenaars, dan kan Verweij Advocaten u hierbij helpen. Wij zullen namens u een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en u bijstaan in de procedure voor dit Tuchtcollege of bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Geschil binnen de maatschap

Binnen iedere maatschap ontstaan wel eens fricties. Bijvoorbeeld onenigheid over het te voeren beleid, een toelating, of het disfunctioneren van één van de maten. Indien deze fricties structureel zijn, kan dit resulteren in een intern conflict. Een dergelijk conflict moet in de regel volgens de zogenaamde modelmaatschapsovereenkomst worden beslecht door arbitrage. Verweij Advocaten kan u hierin bijstaan.


Heeft u een vraag?

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Belformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of stel hieronder uw vraag:

Vraagformulier