Premie terugvorderen…

10 jul, 2019

De geschillencommissie van het financiële klachteninstituut (KifiD) in Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een financieel adviseur een cliënt een misgelopen premiedaling alsnog moet vergoeden.

Er zijn veel overlijdensrisicoverzekeringen van kracht waarbij premies worden gerekend die hoger zijn dan de premies die gerekend worden indien de verzekering opnieuw wordt afgesloten. Naar een eenmaal afgesloten polis wordt vaak niet meer omgekeken, in ieder geval wordt de premie niet aangepast aan de dalende trend in de markt. De adviseur is volgens het KifiD tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens de consument. De adviseur had de consument moeten attenderen op het feit dat de verzekeringsmarkt de afgelopen jaren de tarieven van de overlijdensrisicoverzekering verder heeft verlaagd en tot premie bijstelling moeten adviseren.

De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor financieel adviseurs en verzekeraars.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

Auteur:
Roland Verweij

Mail Roland
Bel: 06 55 750 543
06 55 750 543
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag