Strafrecht

Bent u aangeklaagd voor het rijden onder invloed, of voor een (vermeende) mishandeling of verkrachting? Heeft de rechter u een ontnemingsmaatregel opgelegd? Verweij advocaten kan u in alle gevallen juridische bijstand verlenen.

Rechtsbijstand in strafzaken verlenen wij zowel op toegevoegde als op betalende basis waarbij we aan verdachten in het gehele land rechtsbijstand verlenen. Het kan daarbij gaan om veel voorkomende kwesties zoals mishandeling, diefstal, heling en rijden onder invloed, maar ook om ernstige zaken zoals moord, doodslag of verkrachting.

Ontnemingsmaatregel: neem tijdig contact op

Bij een afzonderlijke uitspraak kan de rechter iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel opleggen. Een ontnemingsmaatregel is de verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De oplegging van een ontnemingsmaatregel kan grote gevolgen hebben. Neemt u derhalve tijdig contact op voor adequate rechtsbijstand.

Wij kunnen u in een gratis eerste oriënterend gesprek goed informeren over de mogelijke gevolgen van u strafzaak en aangeven hoe wij u kunnen helpen. Bel of mail een van de advocaten hiernaast.

Bij strafzaken is snelle en
adequate juridische onontbeerlijk. Bel hiervoor direct een van de volgende advocaten

mr. Roland Verweij

Mail Roland
Bel: 06 55 750 543
06 55 750 543
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

mr. Hester Wolfs

Mail Hester
Bel: 06 14 67 90 54
06 14 67 90 54
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Strafrecht

Aangeklaagd voor het rijden onder invloed, of voor een (vermeende) mishandeling of verkrachting? Wij verlenen juridische bijstand.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.