Direct juridische hulp nodig? Klik hier! of bel 024-3243709

Tips bij letselschade

letselschade

Tips bij Letselschade

Wanneer u wordt geconfronteerd met letselschade, is het goed om een aantal tips bij de hand te hebben. Deze tips kunnen van grote waarde zijn om uiteindelijk een rechtvaardige vergoeding van uw letselschade te ontvangen.

1. Met pijn al bij de dokter geweest?

Hebt u pijn of andere klachten, neem dan binnen 48 uur contact op met uw huisarts, een huisartsenpost of EHBO-post van een ziekenhuis. Doe dit ook als u maar weinig pijnklachten of hinder ondervindt. Het gebeurt namelijk regelmatig dat klachten na een ongeval toenemen. Als u echter niet direct na het ongeval bij een arts bent geweest, kan een verzekeraar tegen u zeggen dat er geen verband bestaat tussen uw pijnklachten en uw ongeval. Denk dus niet: “dit gaat wel weer over en anders kan ik altijd nog naar mijn arts.”; maar: “laat ik maar even naar een arts gaan, dan liggen mijn pijnklachten in ieder geval schriftelijk vast en kan ik daarna rustig afwachten of de pijn inderdaad weer snel verdwijnt.”

Let op: dit is één van de belangrijkste punten die u als letselschadeslachtoffer in de gaten moet houden!

2. Letselschade al gemeld bij de verzekering?

Iedereen is verplicht een schade die door hem of haar wordt veroorzaakt bij zijn of haar verzekeraar te melden. Helaas, niet iedereen doet dit (snel genoeg). Noteer bij een verkeersongeval zeker het kenteken van het voertuig van de tegenpartij, zijn naam, adres en woonplaats en het nummer van zijn identiteitsbewijs. Zorg ook dat u de verzekeringsgegevens van de tegenpartij krijgt. In Nederland kunt u de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk stellen. Dit hoeft dus niet via uw tegenpartij zelf te verlopen.

3. Houdt u alle schade goed bij?

Het is verstandig dat u direct vanaf het begin een duidelijke en gespecificeerde lijst bijhoudt van door u, uw gezin of uw naaste familie of vrienden gemaakte extra kosten. Het gaat om alle kosten die u vanwege het ongeval moet maken en anders niet gemaakt zou hebben. Omdat u van al uw schade bewijs moet leveren, is het van groot belang dat u alle bonnetjes, kwitanties, facturen, eigen overzichtslijsten en betaalbewijzen bewaart. Verweij Advocaten informeert u altijd direct over schadeposten waar u mogelijk aan kunt denken.

4. Hebt u al een voorschot ontvangen?

Als de aansprakelijkheid vaststaat, wat natuurlijk niet altijd het geval is, moet de verzekeringmaatschappij bij letselschades u een voorschot aanbieden om de eerste financiële nood op te vangen. Als de verzekeraar u dit niet aanbiedt, kunt u er ook zelf om vragen. Hetzelfde geldt voor een voorschot op het eventuele smartengeld. Hebt u twijfels over de aansprakelijkheid, de hoogte van het voorschot dat een verzekeraar wil betalen of wil de verzekeraar helemaal geen voorschot betalen, neem dan contact met ons op.

5. De verzekeringsmaatschappij wil een afspraak maken, heeft u al hulp?

Na uw ongeval komt er misschien een schaderegelaar van de verzekeraar op bezoek. Stem alleen in met een afspraak met de verzekeringsmaatschappij als u zelf ook wordt bijgestaan door een letselschade advocaat. Verzekeringmaatschappijen hebben namelijk een eigen belang dat niet altijd gelijk loopt met uw belangen. Realiseert u zich tijdens het maken van de bezoekafspraak goed dat de verzekeraar uw tegenpartij is. Het Verweij Advocaten kan namens u bij het gesprek aanwezig zijn. Zij weten waar u op moet letten, waar u wel en waar u niet op in moet gaan. Dit kan u later veel problemen, discussie en ongenoegen schelen. En die bijstand is dan veelal ook nog gratis. Waarom zou u ook met minder genoegen nemen?

6. Welke medische informatie moet ik verstrekken?

Vraag de verzekeraar, maar eigenlijk vooral haar medisch adviseur, duidelijk en schriftelijk aan te geven welke vragen zij over uw medische voorgeschiedenis willen stellen en waarom het nodig is die vragen te stellen. Bepaalde informatie is namelijk niet nodig voor de behandeling van de zaak, maar kan later wel tegen u gebruikt worden.

7. Moet ik aan een medische keuring meewerken?

De verzekeraar wil vaak zelf het initiatief hebben bij een medische keuring. Maar pas op, niet zelden treft u in die situaties artsen aan met een zekere mate van vooringenomenheid. Wanneer een verzekeraar een keuring voorstelt, overleg dan even met ons. Het Verweij Advocaten voert dan overleg voor u over de keuze van het medisch specialisme, de keuze van de onderzoekend arts, de vraagstelling en de medische informatie die daarbij meegezonden moet worden

8. Kan ik akkoord gaan met een voorstel tot schadevergoeding van de verzekeraar?

Niet zelden heeft een verzekeraar een geheel eigen kijk op uw letsel en schade. In die gevallen is het dus niet zo dat u (direct) een rechtvaardige schadevergoeding aangeboden krijgt. Het gebeurt regelmatig dat de verzekeraar u eerst een te laag voorstel doet omdat zij verwacht dat u met het eerste voorstel toch niet akkoord zult gaan. Erger nog zijn de gevallen waarin het in het geheel niet verantwoord is om al tot een definitieve regeling te komen omdat u nog niet geheel bent genezen. Verder kan het voorkomen dat u weliswaar (in zeker mate) bent genezen, maar dat (nog) niet duidelijk is of uw klachten in de toekomst (weer) zullen verergeren. Krijgt u een definitief voorstel van een verzekeraar, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

9. Wat kost de hulp van een letselschade advocaat van het Verweij Advocaten?

De kosten van een letselschade advocaat moeten door de tegenpartij als onderdeel van de schade worden vergoed. Het vragen van juridisch advies aan het Verweij Advocaten kost u in de meeste gevallen dus niets. Sterker nog, het levert u heel wat op. Dus waarom zou u met minder genoegen nemen?

Maar wat als ik een rechtsbijstandverzekering heb?

Misschien hebt u een rechtsbijstandverzekering. Zij kunnen u dan bijstaan. Realiseert u zich dat u voor deze verzekeraar een “schadegeval” bent. Deze verzekeraar heeft niet altijd dezelfde belangen als u. Het beste kunt u zich als slachtoffer van een letselschade daarom laten bijstaan door een Letselschade advocaat. Alleen een advocaat mag procederen voor de rechtbank. Hij kan dus niet alleen blaffen, maar ook bijten. Zoals u nu weet worden de kosten van een advocaat meestal door de tegenpartij vergoed, waarom zou u dan met minder genoegen nemen?

10. Hebt u twijfels over de wijze waarop uw belangenbehartiger met uw letselschade omgaat?

Vraagt u in dat geval aan Verweij Advocaten om een “second opinion.” Het is helaas geen uitzondering dat bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekeraar geen mogelijkheden voor u ziet, maar dat wij nog wel degelijk wat voor u kunnen bereiken. Veel verzekeringen bieden u -in de polis- nadrukkelijk die mogelijkheid. Maak daar dan ook gebruik van als u niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak.

Verweij advocaten

De letselschade advocaten van Verweij Advocaten richten zich op aansprakelijkheidskwesties en het vaststellen van letsel- en overlijdensschade van slachtoffers en nabestaanden. Het slachtoffer staat centraal. De dienstverlening is er primair op gericht om de zorg van het ongeval bij het slachtoffer zoveel mogelijk weg te nemen. Hoogwaardige juridische dienstverlening in combinatie met een heldere, integere en vooral persoonlijke en professionele benadering, dat is Verweij Advocaten.

Voor directe juridische hulp kunt een van onze advocaten direct persoonlijk bereiken. Bekijk hiervoor hun gegevens hiernaast. Wilt u contact opnemen, maar heeft het geen spoed, gebruik dan ons contactformulier of bel ons kantoor voor een afspraak: 024-3243709.


Heeft u een vraag?

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Belformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of stel hieronder uw vraag:

Vraagformulier