Bedrijfsongeval en beroepsziekte

Bedrijfsongeval of beroepsziekte: vaak heeft u recht op een schadevergoeding

Het gebeurt helaas dagelijks: een ongeluk op het werk. Een bedrijfsongeval overkomt één op de 15 werknemers. Er vallen hierdoor ruim vier keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer. De werkgever is meestal aansprakelijk. Ook bij eigen schuld of onoplettendheid van de werknemer. Daarnaast kunt u als werknemer ten gevolge van de arbeidsomstandigheden komen te kampen met verschillende beroepsziektes, zoals RSI, een burn-out of rugklachten. Ook dan, kunt u recht hebben op schadevergoeding. Verweij Advocaten kan u hierbij van dienst zijn.

Wij zullen voor u de toedracht van het bedrijfsincident of de beroepsziekte proberen te achterhalen. Zijn er aanknopingspunten voor een claim dan zullen wij die indienen. Zijn deze er niet, dan leggen wij uit waarom. Ook behartigen wij de belangen van u als werkgever indien de werknemer is overgegaan tot een aansprakelijkheidstelling.

Schadevergoeding mogelijk

Een bedrijfsongeval of een beroepsziekte kan verstrekkende gevolgen hebben: arbeidsongeschiktheid met een inkomensvermindering als gevolg, misgelopen toeslagen en dure medische kosten. Ook kan er psychisch leed optreden, bijvoorbeeld door blijvende littekens of een trauma. In deze gevallen heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

Voorbeelden van beroepsziekten

We spreken van een beroepsziekte als een ziekte of aandoening het gevolg is van belasting die in overwegende mate in het werk of in de arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Zonder de belasting zou de ziekte er waarschijnlijk niet zijn geweest. Voorbeelden van veelvoorkomende beroepsziekten:

  • Psychische aandoeningen, zoals een burn-out, overspannenheid, een depressie of een posttraumatische stress stoornis (PTSS);
  • OPS (‘schildersziekte’), ontstaan door blootstelling aan oplosmiddelen of andere chemische stoffen;
  • RSI (repetitive strain injury) of rugklachten, veelvoorkomende aandoeningen bij werknemers die lange periodes achter de pc werken of zwaar moeten tillen;
  • Mesothelioom, een vorm van kanker veroorzaakt door asbest.
  • Oorsuizen door blootstelling aan schadelijk lawaai;
  • Contacteczeem door contact met stoffen of andere beschadigende factoren;
  • Astma en COPD door inademing van schadelijke gassen of stoffen.

Wie is er aansprakelijk voor de schade die u heeft geleden?

De werkgever is in geval van een bedrijfsongeval snel aansprakelijk voor uw schade. Zeker indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen of onvoldoende toezicht is gehouden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Niet aansprakelijk is de werkgever indien hij kan aantonen dat hij voldoende zorg heeft besteed aan de veiligheid van zijn of haar medewerkers of als de werknemer bewust de schade heeft veroorzaakt.

Routine en fouten van collega’s: de werkgever moet daar extra rekening meehouden

Veel ongevallen gebeuren door routine. Juist hiermee moet de werkgever extra rekening houden. Doet hij dit niet, dan is hij al gauw aansprakelijk, ondanks de ‘eigen schuld’ van de werknemer.Tachtig procent van de ongevallen is het gevolg van fouten door collega’s. Ook dan is de werkgever meestal aansprakelijk.

Verkeersongeval tijdens het werk?

De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor auto- of fietsongevallen tijdens het werk. Zelfs bij onoplettendheid aan de kant van de werknemer.

Letsel opgelopen tijdens een bedrijfsuitje?

Het komt steeds vaker voor dat werknemers letsel oplopen tijdens bedrijfsuitjes. De activiteiten die de werkgever organiseert, zijn steeds spannender en actiever. Hierdoor is de kans op letsel groter. Omdat een werknemer zich hier eigenlijk niet aan kan onttrekken, moet de werkgever eventueel opgelopen schade vergoeden.

Wie de schade ook vergoedt: wij regelen uw zaak

Veel werkgevers zijn verzekerd tegen bedrijfsongevallen. De kosten voor arbeidsongeschiktheid worden dan door de verzekeraar vergoed. Wij zorgen ervoor dat u als slachtoffer de vergoeding krijgt die u verdient en regelen de zaak rechtstreeks met de verzekeraar.

Roept bovenstaande informatie vragen bij u op of wilt u meer weten over de mogelijkheden van schadevergoeding bij letsel door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel of mail direct een van onze juridische specialisten en letselschadeadvocaten. U vindt hun gegevens hiernaast.

Bedrijfsongeval of beroepsziekte? Onze letselschadeadvocaten informeren u gratis over uw
kans op schadevergoeding.
U kunt hen altijd direct bereiken:

mr. Ivo Sindram

Mail Ivo
Bel: 06 49 96 81 72
06 49 96 81 72
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.