Letselschade bij sport en spel

Een sportongeval veroorzaakt door een ander? Ook dan heeft u veelal recht op schadevergoeding.

Dat sporten niet altijd goed is voor uw gezondheid, blijkt wel uit de cijfers. Ongeveer de helft van alle ongevalsletsels in Nederland, bestaat uit sportblessures. Het gaat om ruim 1,7 miljoen gevallen. Hoewel het letsel doorgaans niet ernstig is, ontstaan er vaak toch flinke verwondingen. Denk bijvoorbeeld aan een zware tackle bij het voetballen, een hockeystick in het gezicht of een tennisbal in het oog tijdens een wedstrijdje tennis. Schade kan ook ontstaan wanneer uw kind valt tijdens de gymles op school of op de piste tijdens de wintersportvakantie. Tijdens het sporten kan makkelijk letsel ontstaan door toedoen van andere sporters. Soms is de andere sporter aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden. Verweij Advocaten kan u helpen deze schade te verhalen.

 

Welke aansprakelijkheid regels gelden er tijdens sport- en spelsituaties?

In Nederland geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Dit wil zeggen dat iemand die letsel veroorzaakt in een sport- en spelsituatie minder snel aansprakelijk is dan wanneer de gedraging in het normale leven plaatsvindt. De rechter gaat er vanuit dat de deelnemers de risico’s aanvaarden die nauw verbonden zijn aan de sport of het spel. Om die reden is er minder snel sprake van onrechtmatig handelen. Als gevolg hiervan heeft u als slachtoffer minder snel recht op schadevergoeding.

Situaties van onrechtmatig handelen tijdens sporten

De ene sport brengt meer risico’s met zich dan de andere sport. De kans dat een kickbokser letsel oploopt tijdens een wedstrijd is natuurlijk erg groot, terwijl een golfer minder gevaar loopt. Daarnaast zijn de spelregels per sport verschillend. Dit maakt dat niet per sport kan worden aangegeven waar de grens ligt. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Uit verschillende rechterlijke uitspraken blijkt wel dat er sneller sprake is van onrechtmatig handelen als de volgende gedragingen zich voordoen:

  • opzettelijk, met grove roekeloosheid of met grove schuld handelen;
  • in grove strijd met de spelregels of veiligheidsregels handelen;
  • onvoorziene gedragingen waartoe het spel niet uitlokt;
  • in strijd met de tuchtregels handelen van de vereniging.

Heeft uw mede-sportgenoot zich dusdanig misgedragen, dan kan het handelen onrechtmatig zijn en heeft u als slachtoffer in een sportactiviteit eerder kans op vergoeding van uw schade. Wij zullen de feiten met u in kaart brengen en beoordelen wie aansprakelijk is voor uw schade.

Hoe bewijs ik het onrechtmatige handelen?

In de praktijk blijkt er vaak onvoldoende bewijs. Het direct verzamelen van bewijs is dus van groot belang. Vraag omstanders/medespelers een getuigenverklaring af te leggen, ga op zoek naar video’s die mogelijk zijn gemaakt en doe eventueel aangifte bij de politie.

Roept bovenstaande informatie vragen bij u op of wilt u meer weten over de mogelijkheden van schadevergoeding bij sportletsel, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel ons of mail ons; onze gegevens vindt u hiernaast.

Heeft u recht op schadevergoeding na een sportongeval? Onze letselschade advocaten kunnen u
in het eerste gratis gesprek al
direct hierover informeren.

mr. Ivo Sindram

Mail Ivo
Bel: 06 49 96 81 72
06 49 96 81 72
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.