Schade bij overlijden familielid na een ongeval

Schadevergoeding na noodlottig ongeval van een familielid is soms mogelijk

Wanneer een familielid is overleden door een ongeval dat is veroorzaakt door een ander, begrijpen wij dat het eisen van schadevergoeding wel het laatste is waar u op dat moment aan denkt. Toch kan het noodlottige ongeval financiële problemen geven. Het moeten missen van een kostwinner en het betalen van de begrafenis kan u in financiële problemen brengen. De wet biedt nabestaanden de mogelijkheid om schadevergoeding te claimen wanneer een familielid is overleden. Verweij Advocaten kan voor u beoordelen of uw schade kan worden verhaald en zo ja, hoe hoog de vergoeding moet zijn.

Welke schade kan worden vergoed?

Niet alle schade door overlijden wordt vergoed. Enkel de kosten die worden gemaakt, omdat de overledene niet meer voorziet in het levensonderhoud van echtgenoot en de kosten van de begrafenis of crematie komen voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast kan iemand alleen dan worden aangesproken tot vergoeding van de schade als diegene ook aansprakelijk is voor de dood van de overledene. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een ongeluk heeft veroorzaakt met dodelijke afloop.

Wie komt in aanmerking voor de schadevergoeding?

Niet elk familielid heeft recht op schadevergoeding. In beginsel hebben alleen de partner van de overledene en de kinderen recht op vergoeding van de schade bij overlijden. Anderen hebben slechts recht op vergoeding als de overledene ten tijde van het overlijden in hun levensonderhoud voorzag.

Welke hoogte heeft de schadevergoeding?

De hoogte van de schadevergoeding staat niet vast, maar wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, waaronder het hebben van een levensverzekering, de toekomstverwachting en de financiële behoefte van de nabestaanden.

Vraag ons gerust om uitleg, als u twijfelt of u in aanmerking komt voor schadevergoeding na het overlijden van een familielid. U kunt ons altijd direct bereiken en het eerste gesprek is kosteloos. Bel of mail een van onze advocaten. U vindt hun gegevens hiernaast.

Heeft u een familielid verloren na een ongeval? Is een ander aansprakelijk? U kunt recht
hebben op een schadevergoeding.

mr. Ivo Sindram

Mail Ivo
Bel: 06 49 96 81 72
06 49 96 81 72
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.