Slachtoffer van een geweldsmisdrijf

Psychisch of lichamelijk letsel na een geweldsmisdrijf: zet onze advocaten in om schadevergoeding te eisen

Dagelijks worden mensen slachtoffer van een geweldsmisdrijf door bijvoorbeeld vechtpartijen, diefstal met geweld, mishandeling of huiselijk geweld. Dit geeft vaak niet alleen ernstig lichamelijk letsel, maar ook psychisch letsel. De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn. Verweij Advocaten kan voor u beoordelen of uw schade kan worden verhaald en zo ja, wat de omvang is van de schade.

Na een geweldsmisdrijf voelt u zich machteloos en bang. Als slachtoffer heeft u veel aan de slachtofferhulp die u aangeboden zal worden. Maar u zult doorgaans niet direct willen gaan werken, of de gevolgen van het misdrijf zijn zelfs zo groot dat u niet meer kunt werken. U bent daartoe fysiek niet meer toe in staat, of psychisch niet meer, door bijvoorbeeld concentratieproblemen. Om dit te compenseren heeft u recht op een vergoeding.

Ook vergoeding mogelijk als dader onbekend is of niet kan betalen

Ook als de dader onbekend is of niet in staat is uw schade te vergoeden zijn er nog mogelijkheden voor een vergoeding, bijvoorbeeld door een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze instantie kan zorgen voor een smartengeld uitkering of een tegemoetkoming in de medische kosten die u heeft na het misdrijf. Omdat u al genoeg aan uw hoofd heeft, zullen wij voor u bekijken of u daar recht op heeft.

Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf en wilt u meer weten over de mogelijkheden van schadevergoeding, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel of mail een van de advocaten hiernaast. Zij staan u graag te woord. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf heeft u recht op schadevergoeding. Schakel een van onze letselschade experts in:

mr. Ivo Sindram

Mail Ivo
Bel: 06 49 96 81 72
06 49 96 81 72
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.