Verkeersongeval

Schade verhalen na een verkeersongeval? De letselschadeadvocaten van Verweij staan voor u klaar.

Elk jaar raken duizenden mensen gewond in het verkeer. Een aanrijding met een voetganger, een botsing tussen automobilisten of een automobilist die een fietser niet ziet. Als een ander schuldig is aan uw letsel kan de schade op die ander, of zijn verzekeraar, worden verhaald. Verweij Advocaten kan u hierbij van dienst zijn. Wij zullen voor u de toedracht van het verkeersincident proberen te achterhalen en streven uiteraard naar de beste oplossing voor u.

 

Een aanrijding? Hoe voelt u zich lichamelijk en psychisch?

De gevolgen van een verkeersongeval kunnen verstrekkend zijn. Naast schade aan de auto of fiets is er vaak ook psychische schade of letselschade. Het is belangrijk dat dit letsel onmiddellijk na het ongeval door een medisch specialist wordt vastgesteld. Hiermee staat het (causale) verband tussen uw letsel en het ongeval vast. Het kan zijn dat uw klachten pas na langere tijd zijn ontstaan, waardoor het aantonen van dit verband lastig kan zijn. Verweij Advocaten ondersteunt u in deze gevallen bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij.

Wat is er precies gebeurd bij de aanrijding?

Wij vragen het proces-verbaal voor u op en dienen meteen een claim in bij de verzekeraar. Dit bespaart u veel tijd en energie. Indien nodig, zorgen wij voor getuigenverklaringen of laten we een analyse maken van het verkeersongeval. Bent u zelf nog niet gehoord door de politie neem dan meteen contact met ons op.

Wie is er aansprakelijk voor de aanrijding?

De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is in veel gevallen geen probleem. Het kan echter voorkomen dat het onduidelijk is wie er aansprakelijk is of dat de tegenpartij zijn of haar schuld aan het verkeersongeval betwist. Ook dan kunnen wij u ondersteuning bieden.

Kinderen betrokken bij de aanrijding? Jonge kinderen zijn altijd beschermd.

Kinderen worden – gelet op hun kwetsbaarheid – juridisch gezien vergaand beschermd in het verkeer. Bovendien beschermt de auto de automobilist, terwijl kinderen geen bescherming hebben. Is uw kind jonger dan 14, dan wordt de schade door de aansprakelijke partij volledig betaald. Zelfs indien het kind schuldig is aan het ongeval. Kinderen ouder dan 14 vallen onder de bescherming van zwakke verkeersdeelnemers (voetgangers of fietsers).

Zwakke verkeersdeelnemers: voetgangers of fietsers.

Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en worden daarom extra beschermd. Een automobilist is voor tenminste 50% van de schade aansprakelijk, tenzij er sprake is van ‘overmacht’ of ‘bewuste roekeloosheid’. De automobilist moet daarom bewijzen dat er geen sprake is van schuld of dat er sprake is van eigen schuld aan de kant van de voetganger of fietser. Als u beiden fout bent geweest, dan zullen wij onderzoeken voor welk percentage er sprake is van aansprakelijkheid. Zeker in dit soort kwesties kunnen wij u goed helpen.

Motorvoertuigen onderling

Bij schade moet u aantonen dat de ander aansprakelijk is. Alle motorrijtuigen moeten verzekerd zijn door de WAM. Een motorrijtuig is bijvoorbeeld een auto, scooter, heftruck of elektrische fiets.

Dronken bestuurder

Drank speelt helaas nog steeds bij veel verkeersongevallen een rol. Of een bestuurder dronken is heeft invloed op de schuldvraag. Vaak wordt er 25% – 50% ‘eigen schuld’ aangenomen indien de bestuurder dronken was, waardoor er recht is op minder schadevergoeding.

Passagier betrokken bij de aanrijding?

Vaak zijn ook passagiers betrokken bij aanrijdingen. Zij hebben geen invloed op de verkeersdeelname. Om die reden krijgt de passagier de schade bijna altijd vergoed. Ook indien de bestuurder fout zit, bijvoorbeeld in het geval dat de bestuurder tegen een boom rijdt zonder een andere auto te raken.

Openbaar vervoer: vervoerder is aansprakelijk

Er gelden voor verkeersongevallen met de tram, bus, metro of trein speciale regels. De vervoerder is in principe aansprakelijk voor het letsel van de reiziger, tenzij de vervoerder kan bewijzen dat het ongeval onvermijdelijk was. Dit is niet het geval, indien de vervoerder een fout heeft gemaakt of indien het vervoermiddel disfunctioneerde.

Verkeersongeval tijdens het werk

In principe is de werkgever aansprakelijk voor een auto- of fietsongeval tijdens werktijd. Alleen bij een zeer ernstige mate van eigen schuld van de werknemer ligt dat soms anders.

Andere situaties

Verschillende verkeerssituaties kunnen leiden tot aanrijdingen met letsel tot het gevolg. Als u wilt weten hoe het met de aansprakelijkheid zit neem dan contract op met Verweij Advocaten.

Waarborgfonds Motorverkeer

Wanneer de dader doorrijdt na een aanrijding of wanneer deze onverzekerd blijkt, zult u de schade die u hebt opgelopen zelf moeten vergoeden. In deze situatie kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden. Dit fonds vergoedt letselschade, maar ook andere materiële schade die is ontstaan bij een aanrijding. Voorwaarde is dat het ongeval moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Daarnaast komt u niet in elke situatie in aanmerking voor een vergoeding. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een onbekende dader, van een failliete verzekeraar of van een gestolen, schadeveroorzakend motorvoertuig. Kijk op de website www.SchadeZonderDader.nl of het zinvol is om uw schade te melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Roept bovenstaande informatie vragen bij u op of wilt u meer weten over de mogelijkheden van schadevergoeding bij letsel door een medische fout, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.Mail ons of bel ons. Onze gegevens vindt u hiernaast.

Betrokken bij een
verkeersongeval? Meestal heeft
u recht op schadevergoeding.
Bel onze letselschade
specialisten direct:

mr. Ivo Sindram

Mail Ivo
Bel: 06 49 96 81 72
06 49 96 81 72
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.