Verruiming tijdelijke verhuur van woonruimte

20 sep, 2016

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 is op 1 juli 2016 in werking getreden. Deze wet heeft als doel de verdere bevordering van de doorstroming op de woninghuurmarkt.

De wettelijke mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten zijn beperkt. Er kan een huurovereenkomst worden gesloten naar aard van korte duur. Gedacht moet dan worden aan de huur van recreatiewoningen en vakantiehuisjes. Daarnaast is tijdelijke verhuur gebaseerd op de Leegstandwet mogelijk. Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt door eigenwoningbezitters ter voorkoming van dubbele woonlasten als de woning na langere tijd niet tegen redelijke condities kan worden verkocht. Bij tijdelijk verblijf elders, bijvoorbeeld bij werk in het buitenland, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde diplomatenclausule in de huurovereenkomst.

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 bevat een uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Een huurovereenkomst van zelfstandige woonruimte kan voor een maximum huurperiode van twee jaar worden gesloten. Deze huurovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden maar eindigt automatisch. Wel moet de verhuurder de huurder voor het einde van de overeengekomen duur schriftelijk informeren over het verstrijken van de overeengekomen duur.

Hoewel de mogelijkheden voor tijdelijk verhuur zijn uitgebreid blijven er regels gelden die zowel voor de verhuurder als de huurder nadelig kunnen zijn. Ook bij tijdelijke huurovereenkomsten blijft het verstandig voorafgaand advies te vragen aan een huurrecht advocaat.

Auteur:
Roland Verweij

Mail Roland
Bel: 06 55 750 543
06 55 750 543
Whatsapp mij
gratis uw
juridische vraag