No cure no pay

Met een rechtsbijstandsverzekering kunt u sinds november 2013 zelf een advocaat kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Dat geldt ook als voor die procedure geen advocaat verplicht is. Het inschakelen moet wel gebeuren met toestemming en in opdracht van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben vaak zelf juristen in dienst, of werken samen met een advocatenkantoor. Maar als u het makkelijker vindt om bijvoorbeeld een advocaat in uw buurt in de hand te nemen, of u hebt meer vertrouwen in uw eigen advocaat, dan mag de rechtsbijstandsverzekeraar niet uw keuze weigeren. Toestemming vragen is dan ook een formaliteit. Wel is het zo dat sommige rechtsbijstandverzekeraars een grens stellen aan de vergoeding als u een andere advocaat wenst. Deze grens mag echter niet tot gevolg hebben dat uw advocaat zijn werk niet goed kan doen.

 

U wilt procederen, maar uw verzekeraar wil dat niet

In principe bepaalt de rechtsbijstandsverzekeraar wanneer een procedure gevoerd moet worden.Het kan dus voorkomen dat de verzekeraar geen heil ziet in een procedure, maar u wel. U kunt dan een beroep doen op de geschillenregeling die in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeraar staat. Dat betekent in de praktijk dat u een second opinion kunt aanvragen bij een externe vrije advocaat.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of juridische ondersteuning, bel dan 024-3243709 of stuur ons een mailtje met uw vraag.

Bel ons: 024-3243709

Heeft u een juridische vraag?

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.
Bel 024-3243709 of mail naar info@verweijadvocaten.nl

Gezondheidrecht

Conflict over zorgvergoeding of aangeklaagd door een patiënt?
Verweij heeft de juiste specalisten
voor u.

Letselschade & medische fouten

Iemand anders aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke of psychische schade? U heeft recht op schadevergoeding!

Personen- en familierecht

Gescheiden, problemen met de boedelverdeling of omgangsregeling? Verweij kent de emoties en zorgt voor de juiste oplossing.

Huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Een geschil over onderhoudskosten? Wij staan voor je klaar.

Onderneming, handel en contracten

Problemen in uw maatschap, starten met een eigen bedrijf of opstellen algemene voorwaarden? Verweij staat u juridisch bij.

Incasso

Een klant weigert te betalen of betwist volgens u ten onrechte een levering? Onze VIA incasso-advocaat zorgt voor een oplossing.

Erfrecht

De advocaten van het kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslag aanvechten of risico's minimaliseren bij het opstellen van arbeidscontracten? Verweij verweij gaat voor u aan de slag.